به گزارش افکارنیوز، اقبال شاکری در خصوص انتخابات هیات رئیسه و تصمیم جهت کاندیداتوری با بیان اینکه علی رغم تقاضای برخی از اعضا، نه برای ریاست شورا و نه هیات رئیسه در این دوره کاندید نخواهم شد، اظهار داشت: علاقمندم مسئولیتهای مربوط به کمیسیون را با قدرت و شدت بیشتری به پیش ببرم ضمن اینکه حضور در هیات رئیسه سبب لطمه به فعالیتهای کمیسیون و نیز سایر فعالیتهای بنده نظیر تدریس، در دانشگاه خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما رئیس شورا در دومین سال فعالیت چه کسی خواهد بود افزود: قطعاً افراد برخوردار از سابقه مدیریت در شورا در این دوره کاندید می‌شوند اما رقابت اصلی میان چمران و مسجد جامعی است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: رأی بنده و سایر اصولگرایان در این دوره نیز مهدی چمران است.

اقبال شاکری در پاسخ به سوال دیگر که فعال‌ترین فرد در طول یکسال تجربه شورا چه کسی بوده است، با تأکید بر اینکه افراد فعال بسیاری در شورا داریم، اظهار داشت: نمی‌دانم چه معیاری برای فعال‌ترین در نظر دارید چون معیاری مطرح نشده، اما حدود دو سوم اعضا در این دوره فعال بودند.

وی در پاسخ به این سوأل که آیا در این دوره به آنچه مورد خواست شما بوده دست یافته‌اید، افزود: قطعاً نه ۱۰۰ درصد اما حدود ۶۰ درصد انتظارات محقق شده ضمن اینکه معتقدم بهره گیری از تجربیات، فعالیت بیشتر در کمیسیون‌ها و پرهیز از ارائه مصوبات دوفوریتی مگر در حوادثغیر مترقبه به عنوان مهمترین مواردی است که در سال جدید شورا باید مورد توجه قرار بگیرد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه آیا تمامی افراد حاضر در شورا با توجه به گذشت یک سال و شناخت بیشتر افراد از یکدیگر از حق و صلاحیت لازم جهت احراز این جایگاه برخوردار بودهاند ، اظهار داشت: اگر حق را رأی مردم بدانیم پاسخ مثبت است اما به عقیده من هر چند که برخورداری اعضا از تخصصهای لازم در پیشبرد اهداف مؤثر خواهد بود اما مهمتر از تخصص، رویکرد مدیریتی و آگاهی نسبت به چگونگی خدمت به شهروندان است.