گروه اجتماعی -خسرو نظری، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگارافکارنیوز، اظهار داشت: تا امروز ۱۱ میلیون و ۶۷۹ هزار دانش‌آموز در مدارس و سایت ثبت نامی آموزش و پرورش ثبت نام شده‌اند.

نظری در خصوص مهلت ثبت نام دانش‌آموزان، گفت: سایت ثبت نام همچنان باز است، اما تأکید داریم تا ۲۵ شهریورماه ثبت نام‌ها انجام و کلاس بندی دانش‌آموزان نیز انجام شود.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش،تصریح کرد: سایت ثبت نام دانشآموزان باز است و بسته نخواهد شد، اما امیدواریم بر اساس آماری که در اختیارمان قرار میگیرد بتوانیم کلاس بندی را به موقع انجام دهیم.