به گزارشافکارنیوز،پیمان حاج محمودعطار در خصوص چگونگی شکایت از رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: بنده و تعدادی از وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه از جمله مصطفی ترک همدانی، فرشید رفیعی نائینی و کامران مهرگان‌فر، شکایتی علیه رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت دایر بر عدم نظارت بر وظایف قانونی و نظارتی در تولید شیرهای پالم‌دار که موجب ضرر و زیان بهداشتی و مادی و معنوی به هموطنان کشور شده است تنظیم کرده و به مقامات قضایی ارسال کردیم.

وی ادامه داد: پس از شکایت ما رسول دیناروند هفته گذشته به دادسرا احضار شد اما تا امروز که ما به دادسرا مراجعه کردیم نسخه‌ای که باید امضا می‌کردند برنگشته است بر همین اساس باید منتظر بمانیم تا مشخص شود تاریخ ابلاغ چه زمانی بوده است زیرا با توجه به اینکه احضاریه‌ها دو نسخه‌ای ارسال می‌شود در نسخه دوم از احضار شونده امضا می گیرند و نسخه اول را تحویل می دهند بنابراین نسخه دوم به پرونده باز می گردد.

عطار تصریح کرد: قاعدتا رسول دیناروند در دو تا سه مرحله به دادسرا احضار خواهد شد و در صورت عدم حضور در دادسرا جلب خواهد شد زیرا عملکرد این سازمان در تخطی از وظایف خود جرم است و جنبه عمومی و اجتماعی دارد بنابراین بایستی به نماینده مدعی العموم و دادستان اعلام شود تا پیگرد قانونی صورت گیرد.

این وکیل قوه قضاییه با بیان اینکه مجازات جرم عمومی به صورت متعدد در قانون لحاظ شده است افزود: بهتر است هم اکنون در مورد اینکه کدام یک از مجازات ها شامل حال این پرونده خواهد شد و این عمل متهمان به کدامیک از این مواد قانونی مرتبط می شود بحثنکنیم زیرا ممکن است استنباط قضایی و بازپرس و دادگاه رسیدگی کننده با استنباط بنده فرق داشته باشد اما در اصل اینکه عملکرد سازمان غذا و دارو جرم است همه ما اشتراک نظر داریم که روش این سازمان قانونی نبوده است.

عطار ادامه داد: ورود ما در این پرونده به اینجا رسید که مشکل سازمان غذا ودارو تنها بحثشیرهای غیربهداشتی نبوده است و سازمان غذا و دارو در بحثتولید شیرخشک نوزادان نیز تخلفاتی انجام داده است بنابراین ما بدون توجه به برخی مسائل باید به وظایف قانونی و اخلاقی خود عمل کنیم.

در تاریخ ۲۵ مرداد ماه سال جاری برخی از وکلای دادگستری با حضور در دادسرای کارکنان دولت از رییس سازمان غذا و دارو و روسای سابق سازمان استاندارد به دلیل استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی شکایت کردند که بر اساس این شکایت رئیس سازمان غذا ودارو ظرف مدت سه روز پس از ابلاغ احضاریه باید برای پاسخگویی در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حاضر شود.

این شکایت که از سوی مصطفی ترک همدانی، پیمان حاج محمود عطار، فرشید رفیعی ناینی از وکلای دادگستری و کامران مهرگان فر مهندس پتروشیمی صورت گرفته برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. این وکلا بر اساس مواد یک، سه، چهار و پنج قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۴۶ و همچنین ماده ۳۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستند به قانون مجازات اسلامی در باب تقصیرات مامورین دولتی از رییس سازمان غذا و دارو و روسای سابق سازمان استاندارد شکایت و درخواست رسیدگی به این شکایت را طرح کردند.