به گزارشافکارنیوز،لحظاتی قبل با حضور متهم پرونده و وکلایش ششمین جلسه رسیدگی به پرونده بین المللی مهدی هاشمی آغاز شد.

این پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه برگزار میشود و براساس ادعای وکلای متهم پرونده در مرحله استماع دفاعیات متهم قرار دارد.