به گزارشافکارنیوز،نزدیک به دو هفته از استیضاح فرجی دانا و برکناری اش از پست وزارت علوم می گذرد.

بعد از دو هفته از خداحافظی وی، شنیده ها از برخی کارکنان وزارت علوم حاکی از آن است که جعفر توفیقی سرپرست پیشین وزارت علوم و مشاور فرجی دانا در زمان وزارتش، روز گذشته از این وزارتخانه خداحافظی کرده است.

یک مقام مسئول وزارت علوم هم خبر را در حد شنیده ها تایید کرد و گفت: اما هنوز حکم رسمی به دست ما نرسیده است و نمی توان در حال حاضر تنها به شایعات بسنده کرد.

پیگیریهای خبرنگار از برخی کارمندان وزارت علوم حاکی از آن است که این خبر صحت دارد و توفیقی هم از این وزارتخانه رفت.