به گزارشافکارنیوز،ششمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب لحظاتی قبل به پایان رسید.