به گزارشافکارنیوز،شرکت ملی هواپیمایی اندونزی قصد دارد سوخت هواپیماهای خود را با سوخت‌های زیستی پایه روغن پالم ترکیب و استفاده کند. این اقدام به عنوان بخشی از طرح این شرکت در جهت کاهش تولید آلاینده‌های کربنی حاصل از هواپیماها اجرا می‌شود.

«نوویانتو هروپراتومو»، مدیر عملیاتی «گارودا ایندونزیا» می‌گوید: از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی سوخت هواپیماهای این شرکت هواپیمایی با روغن پالم خام ترکیب می‌شود.

وی افزود: با امید به اینکه تولید سوخت‌زیستی افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که قیمت آن نیز همانند قیمت سوخت جت باشد و به زودی قیمت آن حتی از سوخت جت پایین‌تر بیاید.

هواپیمایی «گارودا» مدعی شد که این تصمیم برای کمک به محیط زیست اتخاذ شده اما دولت اندونزی به تازگی به منظور کاستن از میزان تقاضا برای سوخت معمولی به تبلیغ روغن پالم برای تولید سوخت‌های زیستی می‌پردازد.

«گارودا ایندونزیا» در حال حاضر سالانه یک میلیارد و ۸۰۰ لیتر سوخت جت مصرف می‌کند و پیش‌بینی‌ می‌شود که این میزان تا سال ۲۰۱۶ میلادی از دو میلیارد لیتر فراتر رود. سال گذشته دولت اندونزی چارچوبی را تعیین کرد که طبق آن تا سال ۲۰۱۶ میلادی در صنایع هوایی این کشور دو درصد سوخت زیستی استفاده شود و به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی «گارودا» که منتهی به مصرف ۳۶ میلیون لیتر سوخت زیستی می‌شود در تحقق این چارچوب موفق باشد.

با این حال طرفداران محیط زیست معتقدند استفاده از سوختهای زیستی حاصل از روغن درخت نخل یا همان پالم پاکتر از سوختهای فسیلی نیستند و حجم زیادی کربن تولید میکنند.