به گزارشافکارنیوز،طاهری وکیل خانواده روح الامینی اظهار داشت: سعید مرتضوی در خصوص بخشی از پرونده کهریزک که در دادسرا در حال رسیدگی است امروز توسط بازپرس تفهیم اتهام شد.

وی ادامه داد: این پرونده باید زودتر به دادگاه ارسال می شد. امروز به همراه عبدالحسین روح الامینی موکلم در دادگاه حاضر شدیم.