به گزارش افکارنیوز، در راستای اهمیت سلامت دانشجویان و ضرورت بیمه دانشجویی، صندوق رفاه دانشجویی برای سال تحصیلی ۹۴-۹۳ اعلام کرد پوشش بیمه حوادثبرای تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی اجباری و پوشش بیمه تکمیلی اختیاری بوده و دانشجویان در صورت پوشش بیمه پایه(خدمات درمانی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و غیره) می‌توانند از بیمه تکمیلی بهره‌مند شوند.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد: عقد قرارداد تحت عنوان بیمه دانش تنها با یک شرکت موثر است و با توجه به مشکلات روش متمرکز انعقاد قرارداد، در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ اعقاد قرارداد به روش غیرمتمرکز خواهد بود براین اساس دانشگاه‌ها می‌توانند با هریک از شرکت‌های بیمه که از لحاظ حق بیمه و ارائه خدمات و پراکندگی شعب پاسخ‌گوی نیاز دانشگاه باشد اقدام به عقد قرارداد کنند.

براین اساس کلیه واحدهای تابع دانشگاه آزاد، پیام نور، جامع علمی کاربردی، با نظارت معاونت دانشجویی واحدهای استانی می‌توانند نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند و مسئولیت اجرایی بیمه دانش بر عهده ناظران استانی دانشگاه است.

آموزشکدهها و دانشکدههای فنی و حرفهای نیز میتوانند زیر نظر معاون دانشجویی فنی و حرفهای مرکز یا نمایندگان استانی صندوق و یا دانشگاههای مادر همان استان و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی نیز میتوانند تحت نظر اتحادیه اقدام به عقد قرارداد کنند.