به گزارشافکارنیوز،بحثسیاست‌های جمعیتی که به معنای افزایش جمعیت ایران با در نظر داشتن تمام استانداردهای مورد قبول سلامت است، از دغدغه‌های به حساب می‌آید که مسئولان ارشد نظام از جمله رهبر معظم انقلاب بارها درباره آن توصیه‌های بسیاری را داشتند، براین اساس تسنیم در ادامه پیگیری‌های سیاست‌های جمعیتی ۴ گرافیک با موضوع جمعیت و همچنین، گوشه‌های از گفت‌وگوهای جمعیت محور با صاحب نظران حوزه سلامت که در گذشته منتشر کرده بود را بازخوانی می‌کند.

خلیل علی‌محمدزاده پزشک و استاد دانشگاه عنوان می‌کند: آمریکایی‌ها در فواید خانواده پُرجمعیت می‌گویند، خانواده‌ بزرگ انسان را آدم‌تر می‌کند درحالی که تک‌فرزندها بی‌احساس‌اند و مشکلات زناشویی پیدا می‌کنند و فاجعه‌تر آنکه مفاهیم دایی، خاله‌، عمه و عمو نیز از بین می‌رود.

محمدباقر صابری زفرقندی مدیرکل سابق دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت عنوان می‌کند: تصمیمات منطقی قانونگذاران باید بر جنبه‌ شعاری در مباحثجمعیتی پیشی بگیرد.

محمد رضا نوروزی عضو هیئت مدیره انجمن ارولوژی ایران با ارائه سریعترین راهکار برای افزایش جمعیت ایران، بر حمایت از زوج‌های نابارور به خصوص حمایت‌های بیمه ای تاکید می‌کند و می‌گوید: چند میلیون زوج نابارور در ایران می‌توانند چند قلو زایی داشته باشند.