گروه اجتماعی- سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: از چهار صد میلیار تومان تعهد دولت که قرار بود برای خط فرودگاه امام خمینی پرداخته شود فقط دویست میلیارد تومان پرداخت شده است.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو باافکار نیوزگفت: در یکی دوماه اخیر ما گزارشهایی داشتیم که مردم با کمبود تاکسی در فرودگاه امام مواجه شده بودند که ما با تاکسیرانی در این رابطه در حال مذاکره هستیم که اگر این مشکل دائمی است ظرفیت تاکسی های فرودگاه را افزایش دهند.
سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به کمبود تاکسی های فرودگاه امام خمینی(ره) اظهار داشت: این کمبود احساس میشود ودر حال حاضر در حال انجام کار کارشناسی هستیم.

وی افزود: البته اشباع بیش از حد تاکسی های این فرودگاه در نوع بار بری ومسافر گیری هم باید کار کارشناسی شود.
قناعتی اظهار داشت: تعداد زیاد تاکسی ها هم در مواردی باعثبیکار ماندن راننده ها میشود که این قابل توجیه نیست چرا که رانندگان تاکسی هم باید برای کسب در امد وامرار معاش به نوعی کار داشته باشند.

وی افزود: در یکی دوماه اخیر ما گزارشهایی داشتیم که مردم با کمبود تاکسی در فرودگاه امام مواجه شده بودند که ما با تاکسیرانی در این رابطه در حال مذاکره هستیم که اگر این مشکل دائمی است ظرفیت تاکسی های فرودگاه را افزایش دهند.
این نماینده مردم در شورا تصریح کرد: مشکلات موردی را باید موردی حل کرد واگر این مشکل به صورت کلی است قطعا در صدد هستیم که این مشکل را ریشه ای و اساسی حل کنیم.


سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در ادامه بیان کرد: راه اندازی مترو فرودگاه امام خمینی(ره) به عهده شهرداری است البته در زمان آقای احمدی نژاد دولت متقبل شد که بودجه این خط مترو را تامین کند.

وی افزود: از چهار صد میلیار تومان تعهد دولت که قرار بود برای خط فرودگاه امام خمینی پرداخته شود فقط دویست میلیارد تومان پرداخت شده است.
قناعتی افزود:این طور بیش بینی میشود که راه اندازی متروی امام با متروی شهر پرند انجام شود در حال حاضر حدود شصت درصد از این پروژه انجام شده است اگر بودجه این خط توسط دولت تامین شود کمتر از یک سال این خط به بهره برداری میرسد .