به گزارشافکارنیوز،به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در رفت و آمد وسایل نقلیه، محدودیت‌های ترافیکی از ۲۶ شهریور ماه الی اول مهرماه در محورهای پر ترافیک کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.

۱ - تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۶ شهریور الی ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳۱ شهریور از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

۲ - محور کرج - چالوس

الف - تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع است.

ب - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه ۲۸ شهریور الی ساعت ۰۳ بامداد روز شنبه ۲۹ شهریور از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده وبا اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۸ شهریور الی ۰۳ بامداد روز شنبه ۲۹ شهریور از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یک‌طرفه خواهد بود.

ج - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۳۱ شهریور الی ساعت ۰۳ بامداد روز سه شنبه اول مهر از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و و با اعلام ماموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۳۱ شهریور الی ساعت ۰۳ بامداد روز سه شنبه مورخ اول مهر ماه از ۱۵ کیلومتری جنوب مرزن آباد(دزدبن) به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

د - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ اول مهر الی ساعت ۰۳ بامداد روز چهارشنبه مورخ دوم مهر ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و با اعلام ماموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز سه شنبه مورخ اول مهر الی ساعت ۰۳ بامداد روز چهارشنبه مورخ دوم مهر ماه از ۱۵ کیلومتری جنوب مرزن آباد(دزدبن) به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

۳ - محور شمشک به دیزین
به منظور روانسازی ترافیک محور کرج - چالوس تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲۶و۲۷/۰۶ / ۹۳ از شمشک به دیزین ممنوع خواهد بود.

۴ - محور هراز
الف - تردد تمام تریلرها ازمحور هرازکماکان ممنوع است.

ب - تردد تمام کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ ۳۰،۲۹، ۲۸،۲۷، ۲۶و ۳۱ شهریور از محور هراز ممنوع است.

ج - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۲۸ شهریور از رودهن محدوده مشاء به سمت آمل ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ الی ۲۴ از آب اسک تا رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.

ه - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روزدوشنبه مورخ ۳۱ شهریور از رودهن محدوده مشاء به سمت آمل ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ الی ۲۴ از آب اسک تا رودهن(محدوده مشاء) به‌صورت یکطرفه خواهد بود.

۵ - محور دماوند
تردد تمام تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶ الی ۲۴ روزهای پنج شنبه، جمعه، یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۷،۲۸، ۳۰و ۳۱ شهریور از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

۶ - محور قدیم رشت – قزوین
تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۲۸ شهریور وهمچنین از ساعت ۱۵ الی ۲۴ روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۳۰ و ۳۱ شهریور از محور رشت قزوین و بالعکس ممنوع است.

۷ - محور سلفچگان - قم
تردد تمام وسایل نقلیه سنگین باربری(تریلی، کامیون و کامیونت) به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵ الی ۲۳ روز جمعه مورخ ۲۸ شهریور از محور سلفچگان به قم ممنوع است.

۸ - محورفاروج - شیروان - بجنورد - آشخانه - چمن بید - جنگل گلستان و بالعکس
تردد تمام تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷ الی ساعت ۲۳ روزهای۳۰،۲۹، ۲۸،۲۷و۳۱ شهریور از محور‌های فوق ممنوع است.

۹ - محورگلوگاه – گرگان - جنگل گلستان - چمن بید و بالعکس
تردد تمام تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷ الی ساعت ۲۳ روزهای۳۰،۲۹، ۲۸،۲۷و۳۱ شهریور از محور‌های فوق ممنوع است.

۱۰ - محور زرین شهر – سفید دشت - بروجن - لردگان – ایذه و بالعکس
تردد تمام تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷ الی ساعت ۲۳ روزهای۳۰،۲۹، ۲۸،۲۷و ۳۱ شهریور و همچنین روز اول مهر از محور‌های فوق ممنوع است.

۱۱ - محور زرین شهر – سفید دشت - بروجن - یاسوج و بالعکس
تردد تمام تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷ الی ساعت ۲۳ روزهای۳۰،۲۹، ۲۸،۲۷و۳۱ شهریور و همچنین روز اول مهر ماه از محور‌های فوق ممنوع است.

۱۲ - محور اصفهان – نایین - انارک - خور - طبس، سمیرم –یاسوج و دامنه - خوانسار - گلپایگان - خمین و بالعکس
تردد تمام تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷ الی ساعت ۲۰ روزهای۳۰،۲۹، ۲۸،۲۷و ۳۱ شهریور و همچنین روز اول مهر از محورهای فوق ممنوع است.

۱۳ - محور قدیم کاشان - قم
تردد تمام خوردهای سواری از ساعت ۰۷ روز پنج شنبه مورخ ۲۷ شهریور الی ساعت ۰۷ روز سه شنبه اول مهرماه از محور قدیم کاشان قم ممنوع بوده و رانندگان این قبیل وسایل نقلیه می‌بایستی از آزادراه کاشان قم تردد کنند.

۱۴ - محور رامهرمز - بهبهان و بهبهان - گچساران و بالعکس
تردد تمام تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶ الی ساعت ۲۳ روزهای۳۰،۲۹، ۲۸،۲۷و ۳۱ شهریور و همچنین روز اول مهر از محور‌های فوق ممنوع است.

۱۵ - محور هفتگل – ایذه - دهدز - شهرکرد و بالعکس
تردد تمام تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶ الی ساعت ۲۳ روزهای۳۰،۲۹، ۲۸،۲۷و۳۱ شهریور و همچنین روز اول مهر از محور‌های فوق ممنوع است.

۱۶ - محور دزفول - شوشتر و شوشتر - اهواز و بالعکس
تردد تمام تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶ الی ساعت ۲۳ روزهای۳۰،۲۹، ۲۸،۲۷و۳۱ شهریور و همچنین روز اول مهر از محور‌های فوق ممنوع است.

۱۷ - محور اردبیل - آستارا و بالعکس
تردد تمام تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۲۷ شهریور و همچنین از ساعت ۰۸ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۲۸ شهریور از محورفوق ممنوع است.

۱۸ - محورقدیم ساوه – همدان و بالعکس
تردد تمام تریلرها، کامیونها واتوبوسها به استثنای کامیونها وتریلرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ ظهرروز پنج شنبه مورخ ۲۷ شهریور الی ساعت۰۷ روز شنبه مورخ ۲۹ شهریور از محورفوق در حوزه استان مرکزی ممنوع است.

۱۹ - محور مریوان – سنندج و بانه - سقز و بالعکس
تردد تمام تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵ الی ساعت ۲۳ روز جمعه۲۸ شهریور از محور فوق ممنوع است.

۲۰ - محور زاهدان – زابل
تردد تمام تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۲ روز پنجشنبه مورخ ۲۷/۰۶ / ۹۳ و همچنین از ساعت ۰۷ الی ۲۲روز جمعه مورخ ۲۸ شهریور از محور زاهدان - زابل و بالعکس ممنوع است.

۲۱ - محور قوچان – مشهد، سبزوار - مشهدو تربت حیدریه - مشهد و بالعکس
تردد نمام تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷ الی ساعت ۲۲ روزهای۳۰،۲۹، ۲۸،۲۷ و ۳۱ شهریور از محور‌های فوق ممنوع است.

۲۲ - محور جیرفت - راین - بافت و بالعکس
تردد تمام تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷ الی ۲۳روزهای پنجشنبه، جمعه و دوشنبه مورخ ۲۷،۲۸ و ۳۱ شهریور از محور فوق ممنوع است.

۲۳ - در صورت نیاز به اعمال محدودیت‌های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استان‌ها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه، روسای قرارگاه‌های پلیس راه با هماهنگی پلیس راه ناجا بصورت مقطعی و موضعی تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌کنند.

۲۴– در صورت نیاز به اعمال محدودیت‌های پش بینی نشده در محورهای مواصلاتی بین استانی، رئیس قرارگاه پلیس راه استان با روسای قرارگاه پلیس راه استان‌های همجوار و ادارات کل راه و ترابری و حمل و نقل و پایانه‌های استان‌های مربوطه هماهنگی لازم به عمل آورده و پس از کسب مجوز از پلیس راه ناجا نسبت به اعمال محدودیت و ممنوعیت مورد نیاز اقدام لازم به عمل می‌آورد.

تبصره ۱ - پلیس راه استان البرز موظف است طوری برنامه ریزی کند که حداکثر به مدت یک ساعت و نیم پس از انسداد میدان امیرکبیر(شروع ساعت محدودیت) نسبت به تحویل وسایل نقلیه به اسکورت پلیس راه استان مازندران در دهانه شمالی تونل کندوان اقدام کند.

تبصره ۲ - پلیس راه استان‌های البرز و مازندران در هنگام اجرای محدودیت، وسایل نقلیه را با دو تیم که یکی در جلو و دیگری در انتها قرار دارد اسکورت کنند.

ضمناً مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵(ده خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه‌های کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان عزیز کشورمان است.