به گزارشافکارنیوز،علیرضا جزینی در این رابطه گفت: بیشترین موادی که در این مدت کشف شد از نوع تریاک و حشیش به ترتیب با میزان ۶۷۲۰ و ۱۰۳۷ کیلوگرم بوده است.

وی از دستگیری ۷۸ نفر قاچاقچی طی این مدت خبر داد و گفت: از این تعداد ۶۳ نفر مرد و مابقی زن بوده‌اند، همچنین ۳ نفر از قاچاقچیان به هلاکت رسیده‌ و ۳۷ خودرو و ۱۱ سلاح از آنان کشف و توقیف شده است.

جزینی بیان داشت: استانهای هرمزگان با کشف ۱۱۰۸ کیلوگرم تریاک و سیستان و بلوچستان با کشف ۹۶۶ کیلوگرم حشیش بالاترین میزان کشفیات را طی این مدت به خود اختصاص دادهاند و کمترین میزان کشفیات نیز در استانهای زنجان، قزوین، اردبیل، خوزستان، کردستان، خوزستان و اردبیل بوده است.