به گزارشافکارنیوز،اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره عملکرد وزارت ارشاد در فیلتر کردن چند سایت خبری در روزهای اخیر گفت: وزارت ارشاد حق بستن هیچ سایتی را ندارد مگر با حکم قضایی و از سوی قوه قضائیه صادر شده باشد.

وی ادامه داد: فقط به دلیل نقد از سوی سایتی قوه قضائیه مجوز فیلتر کردن ندارد مگر اینکه وزارت ارشاد به قوه قضائیه این موضوع را منتقل کند، بررسی انجام شده بعد از تصمیم گیری حکم صادر شود در نهایت نیز قوه قضائیه حکم را به وزارت ارشاد ابلاغ کند وگرنه وزارت ارشاد به تنهایی حق فیلتر کردن هیچ سایتی را ندارد.

کوثری درباره برخورد وزارت ارشاد با سایت های منتقد دولت اظهار داشت: اگر چنین کاری انجام شده باشد خلاف قانون است این موضوع را خود رئیس جمهور باید بررسی کند نقد منصفانه نسبت به دولت منعی ندارد و قابل استفاده است لذا خود رئیس جمهور باید وارد شود و زیر مجموعه هایش را کنترل کند که خود سرانه اقدامی انجام ندهند.