به گزارش افکارنیوز، نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکترای سال ۹۳ دانشگاه آزاد اعلام شد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت www. azmoon. com با استفاده از دو روش اطلاعات فردی و جستجو از طریق اطلاعات شماره پرونده از نتایج این آزمون مطلع شوند.

پذیرفته‌شدگان می‌توانند از روز شنبه ۲۹ شهریورماه با مراجعه به واحدهای پذیرفته شده نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درباره مدارک ثبتنام این دوره، اظهار داشت: پذیرفتهشدگان برای ثبتنام باید کارت ملی و کپی آن، شناسنامه و کپی آن، ۶ قطعه عکس ۴۳، برای برادران مشمول ۱۲ قطعه عکس و اصل مدرک کارشناسیارشد یا گواهی موقت خود را به همراه داشته باشند.