به گزارشافکارنیوز،مأموران دایره مبارزه با مواد مخدر پلیس راه آهن قم حین کنترل مسافران خروجی قطار بندر عباس – تهران که در ایستگاه محمدیه قصد پیاده شدن را داشتند، با استفاده از فن چهره زنی به یکی از آنها مظنون شده که با رعایت حقوق شهروندی وی را جهت بررسی موضوع به گیت پلیس هدایت کردند.

همچنین با توجه به حالات جسمانی و ظاهری وی مأموران که به حمل مواد مخدر با استفاده از روش بلعیدن مظنون بودند، پس از مراقبتهای ویژه در بیمارستان، تعداد ۲۶۶ بسته مواد مخدر به وزن۲.۰۷گرم تریاک آب بندی شده را از معده وی خارج کردند.

در پی اعلام این خبر، متهم جهت فرار از چنگال قانون مبلغ ۵۰ هزار تومان به عنوان رشوه پیشنهاد نمود که ماموران با صحت عمل مبلغ پیشنهادی را ضمیمه پرونده کردند.

گفتنی است، متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل اداره مبارزه با مواد مخدر شهرستان قم شد.