به گزارش افکارنیوز، محققان دانشگاه تورنتو در همکاری مشترک با محققان دانشگاه‌های دوک و کلرادو در بولدر، برای نخستین‌بار ارتباط رنجیده خاطر شدن با کاهش اشتها را نشان دادند.این مطالعه نشان می‌دهد، احساسی که در هنگام نقض اخلاقی تجربه می‌کنیم، بطور عمیقی بر رفتار ما تأثیر می‌گذارد؛ کارهای غیراخلاقی، جرم و جنایت یا هر کاری که احساسات ما را آزرده خاطر می‌کند، ذائقه و اشتها را نیز دچار تغییر می‌کند.محققان در سه مطالعه مجزا، میزان اشتهای شرکت‌کنندگان را در شرایط گوش کردن به خبر تقلب و کلاهبرداری یا نوشتن در خصوص دزدی مورد ارزیابی قرار دادند.نتایج مطالعه اول نشان می‌دهد، میل افراد به نوشیدن شیرکاکائو در زمان گوش کردن به خبر تقلب و کلاهبرداری بشدت کاهش پیدا می‌کند و افراد مثل سابق از نوشیدن آن لذت نمی‌برند.مطالعه دوم نشان می‌دهد، میزان نوشیدن آب هنگام نوشتن داستان در خصوص دزدی بشدت کاهش پیدا می‌کند.این در حالیست که مطالعه سوم نشان داد حتی افرادی که مشروبات الکلی مصرف می‌کردند، با مشاهده یا شنیدن مصادیق نقض اخلاق، میزان مصرف خود را کاهش دادند.«کندی چان» سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه تورنتو تاکید کرد: آزرده خاطر شدن بشدت بر رفتار ما تأثیر گذاشته و باعثکاهش اشتها می‌شود؛ این حالت دفاعی بدن روشی است که از مصرف چیزهای مضر برای سلامتی جلوگیری می‌کند.