گروه اجتماعی- عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: شورای شهر تهران در دیوان عدالت اداری در بحثپیش آمده کمترین تعارض را داشته است اما این گونه از صحبت های رئیس دیوان عدالت اداری برداشت میشد که گویا همه تخلفات مختص به شورای شهر تهران است.

اقبال شاکری در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلیافکارنیوزدر خصوص انتقاد دیوان عدالت اداری مبنی بر برخی از مصوبه های شورای شهر که توجه به شرع و قانون در آنها نشده است، گفت: جایگاه دیوان عدالت اداری این است که به تصمیمات اداری دولت رسیدگی کند، باید گفت که شورای شهر تهران در دیوان عدالت اداری در بحثپیش آمده کمترین تعارض را داشته است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: شورای شهر شهرستان ها آیین نامه هایی تصویب کردند که شکایت مردم را به دنبال داشته است که بعضا دیوان عدالت اداری این آیین نامه و مقررات ابطال کرده است.

وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری جایگاهش محترم است و با قاطعیت باید موضوعات را رسیدگی کند اظهار داشت: گاهی اظهار نظرهای کلی باعثتضعیف اعمال قانون و مقررات در مدیریت شهری می شود و سوء تفاهم برای شهروندان به وجود می آید و با احتیاط باید موضوع مصوبات شورای شهر ها را مطرح می کردند چرا که این گونه از خبر درج شده در رسانه ها برداشت میشد که گویا همه تخلفات مختص به شورای شهر تهران است.

شاکری تصریح کرد: دوستان در شورای شهر در این خصوص بحثو بررسی کردند و از ریاست شورا تقاضا شد که اگر مواردی وجود دارد دیوان عدال اداری به شورای شهر گوشزد کند.
این نماینده مردم در شورای شهر گفت: ما تلاش می کنیم که در وضع مصوبات شرع و قانون را مد نظر قرار دهیم، مصوبات شورا به فرمانداری میرود و تایید می شود و اگر مشکلی داشته باشد مجددا به شورای شهر برمی گردد.

وی تاکید کرد:اگر اعمال قانون در شهر تضعیف شود دیگر نمی شود شهر را اداره کرد و چگونه انتظار خواهیم داشت که شهرداری شهر را برای مردم راحت و با آسایش فراهم کند.