گروه اجتماعی

- رحمت الله حافظی در گفتگو باافکار نیوزگفت: وجود مگس سفید در شهر چندین علت دارد، اول تغیر درجه حرارت ودوم استفاده غیر استاندارد از سموم وافت کش ها است این دو موضوع باعثشده که حجوم این مگس های سفید را در شهر شاهد باشیم.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران افزود: عمدتا این مگس های سفید در منطقه خیابان آزادی بلوار کشاورز و محدوده هاشمی تمرکز بیشتری دارند.
وی اظهار داشت: این حشرات برای انسان تهدید جدی محسوب نمیشوند مگر اینکه زمان صحبت کردند از راه هوایی وارد دهان شوند که توصیه پزشکی من به این افراد این است که از ماسک استفاده کنند.

حافظی عنوان کرد: سم پاشی راه معقولی برای مبارزه با این حشرات نیست وممکن است سایر حشرات مفید محیط زیست را هم از بین ببرد.
وی با اشاره به اینکه مناسب ترین راهی که اهل فن وکارشناسان پیشنهاد میکنند روش های مکانیکی است اظهارداشت: شهرداری در مناطق آلوده به این حشرات، شب ها برنامه ای برای مقابله با آنها با برخی از مواد ضد عفونی کننده وآب دارد.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر گفت: پیش بینی ما این است که ظرف یکی دو هفته آینده این معزل به طور کامل رفع شود ومردم از این بابت نگران نباشند .