به گزارشافکارنیوز،مشترکان مشترکان اپراتور دوم تلفن‌همراه از صبح امروز از بروز اختلال در منطقه مرکز تهران، گلایه می‌کنند.

آنها می‌گویند: آنتن‌ موبایل‌شان به صورت مقطعی برقرار و قطع می‌شود و با سرویس تماس اضطراری مواجه می‌شوند.

مشترکان این اپراتور اعلام میکنند: این اختلال به صورت مقطعی تکرار و برای دقایقی رفع میشود؛ اما همچنان ادامه دارد.