نورالله حیدری دستنایی با تاکید بر اینکه حضور دختران در دانشگاهها از جهتی نوعی تهدید به شمار می آید، گفت: در شرایطی می توان از تحصیل دختران به عنوان یک تهدید یاد کرد که موقعیت تحصیل برای مردان فراهم نشود و بخشی از این امر ناشی از سیاست وزارت علوم است که باید در جهت نیازسنجی جنسیتی و بازار کار برخی رشته های مورد نیاز را تصویب کند.

به گزارش آفتاب، وی افزود: از سوی دیگر، جامعه باید شرایطی متناسب با جنسیت دختران فراهم کند که تنها راه رسیدن به مطلوب را در دانشگاه نبینند و اگر ورود به دانشگاه را انتخاب می کنند در رشته هایی تحصیل کنند که مورد نیاز جامعه زنان باشد.

به باور این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اگر تحصیل به عنوان یک نقطه کمال برای دختران در نظر گرفته شود، این ایرادی ندارد اما نکته اینجاست که همزمان با ادامه تحصیل زنان میل به اشتغال در آنان ایجاد می شود و به جایگاه خانواده آسیب می زند.

حیدری تاکید کرد: چه اشکال دارد یک زن تحصیلات عالیه داشته باشد اما در خانه وظیفه مادری خود را به عنوان یک مادر نمونه و با کمال در قبال فرزندش انجام دهد. اینجاست که می توان گفت تحصیلات را اگر کمال بدانیم تهدید به شمار نمی آید.

نماینده مردم اردل و کیارنگ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زن ابتدا باید بنیان خانواده را تا آنجا که وظیفه اوست، استوار نگه دارد.