به گزارشافکارنیوز،سعید اوحدی با بیان اینکه دیشب آخرین پرواز ما هم وارد جده شد و از امروز زائری در مدینه نداریم اظهار داشت: در حال حاضر همه زائران در مکه حضور دارند و برنامه‌ریزی‌های ما از امروز این است که آخرین فضای توجیهی - آموزشی برای ایام تشریق را تا ۵ شنبه انجام دهیم.

وی اضافه کرد: پنج‌شنبه بعداز ظهر از ساعت ۱۴ بر اساس برنامه زمان‌بندی که به هر مجموعه و هر کدام از این ۵۶ هتل در مکه دادیم، زائران ما به سمت عرفات مشرف می‌شوند؛ همچنین جمعه دعای عرفه داریم که امسال هم حج اکبر می‌شود، چون عرفه روز جمعه است و به روایتی ثواب ۷۰ حج را دارد.

اوحدی با بیان اینکه بعد از نماز مغرب و عشا در عرفات زائران به سمت مشعر می‌روند تصریح کرد: ۵۲ درصد از زائران ما را خانم‌ها تشکیل می‌دهند و چون در رمی جمرات جمعیت زیادی حضور خواهند داشت امسال برای خانم‌ها وقوف اضطراری داریم به نحوی که چند دقیقه در مشعر نیت و عبور می‌کنند و مثل آقایان تا طلوع آفتاب نمی‌مانند.

رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای امسال این است که بین کاروان خانمها، ۶۰ پزشک زن داریم که سال گذشته نداشتیم به طوری که زنان زائر گرمای عرفات را دیدند و شب در عرفات خوابیدند، بعد برای رمی جمرات میروند و به منا برمیگردند، در این بین بیشترین مشکل ما سال گذشته حوزه خدمات پزشکی برای خانمها در منا بود، چون مطبهای ما مستقر نشده بود اما امسال با حضور این ۶۰ پزشک و پرستار زنی که حضور دارند امیدواریم بهترین خدمات پزشکی را در منا ارئه دهیم.