به گزارشافکارنیوز،معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست صبح امروز در همایش بزرگداشت مقام محیط‌بان طی سخنانی با اشاره به حکمروایی مطلوب در جامعه گفت: حکمروایی مطلوب در واقع مدیریت منطقی و پایدار منابع است و حفاظت از محیط زیست یکی از شاخص‌های مهم در بحثمدیریت کشور محسوب می‌شود لذا اگر کشوری بتواند از محیط زیست خود محافظت کند زندگی پاک و درستی را برای مردم کشور خود تامین کرده است.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست یک موضوع حائز اهمیت است، گفت: متاسفانه به دلیل تغییرات آب‌وهوایی و از بین رفتن تنوع زیست‌محیطی موضوع حفاظت از محیط زیست اهمیت صدچندان می‌یابد بنابراین حفاظت از سرمایه‌های زیست‌محیطی و امانت‌داری از این سرمایه‌ها یک اصل است.

رئیس سازمان محیط زیست برهمین اساس گفت: شاید بسیاری از بخش‌های دولتی این رسالت را داشته باشند اما تنها سازمانی که با توجه به مسئولیت خود حفاظت از محیط زیست را برعهده دارد، سازمان محیط زیست است که این سازمان امروزه با به کار بستن تجهیزات و به کارگیری‌ نیروهای متعهد حفاظت از مناطق حفاظت شده را در دستور کار خود قرار داده است.

ابتکار افزود: همکاری با مردمی که در اطراف مناطق حفاظت‌شده زندگی می‌کنند و جلب مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و کمک‌گیری از علاقه‌مندان به طیبعت از جمله اقداماتی بوده که سازمان محیط زیست در دستور کار خود قرار داده تا از مناطقی که باید مورد حفاظت قرار گیرند، مراقبت کنند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های خوبی که در سال اول دولت یازدهم در بحثحفاظت از محیط زیست صورت گرفته، گفت: خوشحالیم که در این دوره از حمایت‌های بسیار جدی رئیس‌جمهور برخوردار هستیم و حضور ایشان در اجلاس جهانی تغییرات آب و هوایی در نیویورک و رساندن پیامی از حفاظت و امانت‌داری، امیدواری را در این سازمان ایجاد کرد. چرا که در حال حضار با توجه به این تغییرات آب و هوایی و مشکلات زیست‌محیطی در جامعه جهانی نگرانی‌هایی وجود دارد.

رئیس در پایان سخنان خود با تشکر از حمایتهای رئیس مجلس در پشتیبانی و حمایت حفاظت از محیط زیست گفت: ما کماکان مشکل خشکسالی و تهدید جدی گونههای زیستی در کشور را خواهیم داشت که در این زمینه برنامهریزی برای مواجهه منطقی، علمی و همهجانبه با این مسائل ضروری است و مجلس در این زمینه میتواند یاور و پشتیبان خوبی برای ما باشد.