به گزارشافکارنیوز،احمد میدری در حاشیه گردهمایی مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸ سازمان بیمه‌گر داریم که خدمات پایه‌ای متفاوت ارائه می‌دهند، بنا داریم منابع اصلی بیمه‌ای این صندوق‌ها در بیمه سلامت تجمیع شود و در عین حال هر سازمان به دلخواه خود خدمات بیمه‌ای اضافی ارائه دهد.

وی ادامه داد: در طرح بیمه سلامت پایه و یکسان برای همه ایرانیان بنا داریم که همه افراد دارای یک دفترچه بیمه شوند.

معاون رفاهی وزیر رفاه افزود: در این طرح هیچ یک از بیمه ها به طور مثال بیمه تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها متضرر نمی‌شوند و خدمت مازاد می‌گیرند مزیت این طرح این است که چندگانگی بیمه‌ای از بین می‌رود و سیستم درمان واحد استفاده می‌شود.

میدری خاطرنشان کرد: بنا براین است که منابعی که درحال حاضر وجود دارد در سازمان بیمه سلامت قرار بگیرد و بعد از تجمیع منابع بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت موافقت‌نامه‌های خود را با وزارت بهداشت انجام می‌دهد ضمن اینکه در سیاست‌های ابلاغی سلامت نیز بر منابع بخش درمان با محوریت بیمه سلامت تأکید شده است. در این طرح پیش بینی شده که افراد به سمت استفاده از خدمات بیماستان‌های دولتی سوق داده شوند.

وی در پایان گفت: طرح بیمه سلامت پایه و یکسان برای همه ایرانیان در حال گذاشته شدن به معرض گفتگوی اجتماعی است و پیشنهاد ما تمرکز منابع بیمهای در بیمه سلامت برای سال ۹۴ است.