به گزارشافکارنیوز،غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم ختم والده آیت الله شاهرودی در پاسخ به پرسشی درخصوص پرونده ضارب شهید خلیلی گفت: تا جایی که اطلاع دارم هنوز قضات شعبه حکم خود را صادر نکرده اند.

وی افزود: قضات یک هفته پس از ختم رسیدگی حکم پرونده ها را صادر می کنند.

رئیس کل دادگستری تهران درباره پرونده(م. ر) و اعتراض وی به حکم مجازاتش نیز اظهار داشت: تصور می کنم به رای دادگاه اعتراض شده باشد اما باید در این زمینه از شعبه دادگاه سوال کنم.

اسماعیلی درخصوص خبرنگاران واشنگتن پست نیز گفت: اطلاعات جدیدی درباره این پرونده ندارم و سخنگوی دستگاه قضا در این زمینه اطلاع رسانی خواهد کرد.