به گزارشافکارنیوز،منوچهر سپاسی درباره آخرین آمار اعزام زائران حج تمتع اظهار داشت: آخرین پرواز اعزام زائران روز گذشته ساعت ۲۰:۲۰ از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) انجام شد.

وی با اشاره به پایان عملیات اعزام زائران تمتع، ادامه داد: در شروع عملیات پروازهای رفت که از ۱۰ شهریور ماه انجام شد ابتدا کارگزاران حج و در ۱۴ شهریور ماه زائران به خانه خدا اعزام شدند.

سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه‌‌های کشور اظهار داشت: در این مدت ۱۸۳ پرواز توسط ۳ ایرلاین ایران‌ایر، ماهان‌ایر و سعودی انجام شد.

وی بیان کرد: در عملیات رفت ۶۳ هزار و ۶۶۰ زائر به فرودگاه‌های جده و مدینه منتقل شدند که سهم ایران ایر در این جابه‌جایی‌ها ۲۵ درصد، سهم ماهان‌ایر ۲۵ درصد و سهم ایرلاین سعودی ۵۰ درصد بود.

* آغاز عملیات برگشت حجاج تمتع از ۱۷ مهرماه


سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه‌‌های کشور گفت: عملیات پرواز برگشت حجاج تمتع از ۱۷ مهر ماه ۹۳ آغاز می‌شود و تا ۶ آبان ۹۳ ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این عملیات اعزام و پذیرش از طریق ۱۹ فرودگاه کشور انجام می‌شود، بیان کرد: برای اولین بار، امسال اعزام حجاج تمتع از فرودگاه مهرآباد انجام نشد و به فرودگاه امام خمینی(ره) منتقل شد.

سپاسی با بیان اینکه امسال برای اولین بار پرواز حجاج ۵ استان کشور از فرودگاه امام خمینی(ره) انجام شد، ‌ گفت: زائران ۶ استان کشور شامل استان تهران، قم، لرستان، سمنان، البرز و قزوین‌ امسال از فرودگاه امام خمینی(ره) به خانه خدا اعزام شدند.

سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه‌‌های کشور بیان کرد: همچنین امسال برای اولین بار زائران استان‌های همدان و زنجان از فرودگاه‌های همدان و زنجان به خانه خدا اعزام شدند.

سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه‌های کشور بیان کرد: بیشترین آمار زائران حج تمتع امسال از استان تهران و ۵ استان همجوار با ۱۹ هزار و ۶۰۰ زائر و کمترین آمار حجاج مربوط به استان هرمزگان با یک پرواز و ۴۳۷ زائر بود.

سپاسی بیان کرد: تعداد پروازها و زوار نسبت به عملیات حج تمتع پارسال تغییر چندانی نداشته است.

سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه کل پروازهای رفت ۱۹۱ پرواز بود، اضافه کرد: ‌ ‌اولین پرواز برگشت حجاج ۱۷ مهرماه خواهد بود، در کل ‌تعداد پرواز‌ی برگشت حدود ۱۹۳ پرواز است.

امسال از طریق ۱۹ فرودگاه کشور عملیات حج تمتع انجام می‌شود؛ ‌این فرودگاه‌ها شامل فرودگاه امام خمینی(ره)، فرودگاه شهید دستغیب شیراز و فرودگاه‌‌های ساری، ارومیه، گرگان، اهواز، مشهد، اصفهان، رشت، زاهدان، بندرعباس، کرمان، تبریز، کرمانشاه، اردبیل، یزد، بوشهر، همدان و زنجان است.

کل زائران حج تمتع امسال ۶۴ هزار و ۸۵۰ نفر است که توسط ۳ ایرلاین ایرانایر، ماهان و سعودی جابهجا میشوند.