به گزارشافکارنیوز،مسئول سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیریک گفت: غروب یکم مهرماه، عبدالرافع که فقط یکسال و یک‌ماه داشت به‌دلیل غفلت والدین، در سطل پر از آبی که در حمام قرار داشت، افتاد و بی‌هیچ سر و صدایی در سطل غرق شد.

این سومین حادثه غرق شدگی کودکان خردسال در سطل آب در شهرستان سیریک طی سال‌های اخیر است. پیش از این نیز مریم ۱۹ماهه در غروب پنجم تیرماه امسال، در یکی از روستاهای این شهر به‌دلیل افتادن در سطل آب در این شهر جانش را از دست داد. از آنجا که آب لوله کشی در این روستا بیشتر مواقع قطع است، مادر مریم تعدادی سطل را در حیاط خانه پر از آب کرده بود و زمانی که خودش در خانه در حال خواندن نماز بود، دختربچه بازیگوش او به حیاط رفت و خودش را به سطل آب رساند.

مريم كوچولو قصد آب بازي داشت كه ناگهان به داخل سطل افتاد و بيسر و صدا جان باخت. وقتي مادرش پس از خواندن نماز متوجه ناپديد شدن او شد، به جستوجو در اطراف پرداخت و در نهايت جسم بيجان او را در سطل آب پيدا كرد. در سال۹۱ نيز اتفاقي تكراري در سيريك جان دختربچه ۲سالهاي بهنام عاطفه را گرفت. آن روز مادر عاطفه بعد از اينكه سطل آبي را در حمام پر آب كرد، براي آوردن لباس به اتاق رفت كه ناگهان با صداي فريادهاي فرزند ديگر متوجه شد كه عاطفه به داخل سطل آب سقوط كرده است. زن جوان وقتي خود را به دختربچهاش رساند كار از كار گذشته و دختربچه ۲ساله جانش را از دست داده بود.