سردار حسین رحیمی اظهار داشت: با اجرای طرح مشترک نظارت بر تاکسی ها با همکاری تاکسیرانی در ایام هدفمندی یارانه ها، به نتایج خوبی در این زمینه دست یافتیم. هم اکنون در حال مذاکره برای راه اندازی مجدد این گشتها با همکاری سازمان تاکسیرانی هستیم.

به گزارش مهر، وی جلوگیری از افزایش قیمت کرایه ها را یکی از وظایف این گشتها برشمرد و تصریح کرد: اگر راننده ای اقدام به افزایش کرایه ها و یا اقدام به جابه جایی مسافر دربستی کند با برخورد این گشت ها مواجه خواهد شد.

رییس پلیس راهور با اشاره به لزوم ساماندهی مسافربران شخصی تاکید کرد: طرحی را برای برخورد با مسافربران شخصی نداریم و این افراد می توانند در سطح شهر اقدام به جابه جایی مسافر کنند. مشکل مسافربرهای شخصی باید از طریق هماهنگی شهرداری، استانداری و ستاد حمل و نقل سوخت رفع شود.

رحیمی تصریح کرد: بار دیگر باید مسافربرهای شخصی ساماندهی شوند تا این افراد نتوانند کرایه های گزاف دریافت کنند.