يكي از دو نويسنده فيلم سينمايي ضد انقلابي قصه پريا، مدير گروه فيلم و نمايش شبكه چهار سيماست.
به گزارش کیهان، «ر. س» یکی از مدیران شبکه چهار است که به اتفاق «ل. ل» فیلمنامه قصه پریا را علیه عناصر متدین و حزب اللهی نگاشته است.
قصه پريا به كارگرداني فريدون جيراني تهيه كننده و مجري مهمترين برنامه سينمايي سيما- هفت- به دليل تعارض با انقلاب و نظام و متدينين، در جشنواره سال گذشته فيلم فجر به نمايش درنيامد.