به گزارش افکارنیوز، سومین و آخرین عملی که حجاج روز دهم ذی حجه در سرزمین مِنا باید انجام دهند، عمل حلق یا تراشیدن موهای سر برای مردان و کوتاه کردن قدری از مو و ناخن برای زنان است.


حاجی‌ همان گونه که با آغاز سفر روحانی حج، از خانه و کاشانه خود دور شده، عادت مألوف را به هم زده و سختی‌های زیادی را تحمل نموده، با نزدیک شدن به مکه و مدینه و شروع اعمال و مناسک حج، سیرهایی دارد و مراحلی را به جهت رسیدن به کمال طی می‌کند و در هر مقامی برای خودسازی و تهذیب نفس گامی به پیش برمی دارد.


با بستن احرام، مبارزه خود را با شیطان و نفس سرکش آغاز می‌کند و با انجام هر کدام از فرایض حج به نوعی از بندی رهیده و دری از رحمت را به روی خود می‌گشاید.


با مُحرِم شدن، بسیاری از کار‌ها بر او حرام می‌شود و او با مراقبت از نفس خودش تلاش می‌کند کاری را بر خلاف رضای حضرت حق انجام ندهد.


باطواف وگردیدن به دورخانه توحید، در عمل نشان می‌دهد که در این جهان تنها بر محور یک کانون باید چرخید و چون حضرت ابراهیم که پس از یک عمر مبارزه با شرک و بت پرستی در کمال تسلیم به دور حق گردید، اکنون او هم در اقتدا به اسوه پیامبران این معنای ژرف را دریافته و معبود و معشوق خود را تنها خدا دانسته، با طواف به دور خانه‌اش و با انابه و استغفار همچون فرشتگان از او طلب مغفرت می‌کند.


با پشت سر گذاشتن طواف در مقام ابراهیم پا در جای پای ابراهیم گذاشته و چون او رو به سوی خدا، نماز طواف را انجام می‌دهد. پس از نماز طواف هاجروار بین خوف و رجاء هفت بار با پای برهنه و با تذلل و خضوع بین کوه صفا و مروه، سعی را به جا می‌آورد و پس از سعی با تقصیر و زدودن آلودگی‌ها از خود، مرحله اول از فرایض حج تمتع را به پایان می‌برد و خود راآماده می‌کندتابارهای سنگین‌تر را بردارد. با فرا رسیدن روز هشتم ذی حجه کم کم آماده می‌شود تا احرام حج را ببندد. این بار ازشهرمکه وازمسجدالحرام محرم می‌شود و برای وقوف در عرفات، مشعر و منا و انجام اعمال حج تمتع خود را آماده می‌کند.


حاجی با خیل عظیم زائرانی که از سراسرجهان آمده‌اند، در زمان‌هایی محدود و معین، روز نهم را در سرزمین عرفات و شب دهم را در مشعرالحرام وقوف می‌کند و روز دهم وارد سرزمین منا می‌شود.


در سرزمین منا و قربانگاه پس از طرد شیطان و رمی آن، ایثار و گذشت خود را در مصرف مال دنیا نشان داده و در راه دوست ذبیحه‌ای را قربانی می‌کند، و اکنون پس از طی همه مراحل و اعمال حج، نوبت به آزمایشی دیگر می‌رسد که یکباره پا روی هواهای نفسانی گذاشته به نوعی خود را بیازماید. او اکنون می‌خواهد با عمل حلق، زیبا‌ترین و آرمانی‌ترین گام را برای رام کردن نفس خویش بردارد و اوج عبودیت را رقم زند.


باید پذیرفت که مو یکی از مظاهر جمال برای هر مرد و زن است. در صدر اسلام یکی از علایم و نشانه‌های بردگان این بودکه موهای آن‌ها را از بیخ می‌تراشیدند.


و امروز حاجی میخواهد چون بردگان، با نشان دادن کمال بندگی این مظهر جمال را هم از خود دور کند و در جنگی مستقیم با شیطان، پیروز میدان باشد.