به گزارش افکارنیوز، زمان این زمین لرزه ساعت ۱۳:۱۳: ۴۹ با قدرت ۱.۵ ریشتر در دماوند، تهران ثبت شده است.
تاریخ وقوع زلزله:


یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۳ در ۱۳:۱۳: ۴۹

(وقت محلی - تهران)

۲۰۱۴-۱۰ - ۰۵ ۰۹:۴۳: ۴۹

(UTC)
بزرگی زلزله:

۱.۵
نوع بزرگی:

MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۳۵.۷۳ شمالی و ۵۲.۰۶ شرقی
عمق: ۸ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۲.۶۱ + / - کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

۶.۶۶ + / - کیلومتر در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان تهران
فاصله‌ها:

۱ کیلومتری دماوند، تهران

۹ کیلومتری اب سرد، تهران

۱۳ کیلومتری رودهن، تهران