فارس: کمبود جا برای دفن اموات موضوعی است که دوباره در تهران مطرح شده و معلوم نیست چه زمانی مسئولان مربوطه قصد دارند این مشکل را به صورت ریشهای برطرف کنند.

چند سال پیش موضوع نبود جا برای دفن اموات در تهران مطرح شد و هر روز مسئولان هشدار می‌دادند که تنها گورستان رسمی کشور در حال پر شدن است.

در همان زمان موضوع ساخت گورستان در شرق تهران در زمین‌های " تلو " عنوان شد ولی به دلیل واکنش‌های متعدد این موضوع منتفی شد. همچنین قرار بود گورستانی در غرب تهران ساخته شود که کرجی دست رد به سینه مرده‌های تهرانی‌ها زدند.

بعد از کش و قوس‌های فراوان مسئولان بالاخره تصمیم بر این شد که باز هم مرده‌های تهرانی‌های مهمان باقرشهری‌ها شوند.

مدتی است گورستان بهشت زهرا توسعه پیدا کرده و دغدغه مردگان برای نبود جا تا حدودی برطرف شده اما باز هم مرتضی طلایی رئیس شورای اسلامی شهر تهران از نبود جا برای دفن اموات خبر داده است.

وی معتقد است که گورستان عمومی شهر تهران، هم‌اکنون ظرفیت چندانی ندارد و به حد تکامل رسیده است و آینده تهران نیازمند آن است که گورستان‌های جدید به شهر اضافه شود.

بهتر نیست مسئولان به جای اینکه هر از چند گاهی از نبود جا برای دفن اموات خبر دهند در چند نقطه شهر با رعایت مسایل زیست محیطی گورستان‌های احداثکنند و مشکل چندین ساله مردم را برطرف کنند.

کلان شهر تهران با بیش از ۸ میلیون جمعیت نیازمند چندین گورستان رسمی است ولی متاسفانه در تهران فقط یک گورستان رسمی وجود دارد و هر روز هم مسئولان از نبود جا در این مکان خبر می‌دهند.
جالب است در گورستانی که مرده‌ها به صورت چندین طبقه روی هم دفن می‌شوند باز هم در مدت کوتاهی جایی برای دفن پیدا نمی‌شود.

امید است که به زودی مسئولان برای رفع این مشکل قبل از بحرانی شدن چارهای اندیشیده و مسکن آخرت شهروندان را تامین کنند.