به گزارش افکارنیوز، زمان این زمین لرزه ساعت ۰۸:۳۵: ۲۱.۷ با قدرت ۴.۲ ریشتر در گله دار، فارس ثبت شده است.

تاریخ وقوع زلزله:

دوشنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ در ۰۸:۳۵: ۲۱

(وقت محلی - تهران)

۲۰۱۴-۱۰ - ۰۶ ۰۵:۰۵: ۲۱

(UTC)
بزرگی زلزله:

۴.۲
نوع بزرگی:

MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۲۷.۹۵ شمالی و ۵۲.۸۶ شرقی
عمق: ۱۵ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۲.۶۱ + / - کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

۳.۳۳ + / - کیلومتر در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان فارس
فاصله‌ها:

۳۸ کیلومتری گله دار، فارس

۴۳ کیلومتری مهر، فارس

۵۴ کیلومتری جم، بوشهر