به گزارشافکارنیوز، بخشی از درختان تپه‌های عباس آباد واقع در تقاطع اتوبان همت و اتوبان مدرس(همت غرب، ورودی مدرس جنوب) ساعتی پیش دچار حریق شد.

حجم این آتش‌سوزی حدود ۲۰ متر مکعب بود و تعدادی از عابران با وسایل ابتدایی از جمله سطل آب در حال خاموش کردن آتش هستند اما لحظه به لحظه بر حجم آتش افزوده می‌شد.

تا این لحظه هنوز آتشنشانی در محل آتشسوزی حضور نیافته است.