به گزارش واحد مرکزی خبر فرماندار این شهرستان گفت : این تله کابین به عنوان تنها تله کابین همجوار با سد و دریاچه در کشور خواهد بود.

آقای ابوالقاسم مهری افزود: این طرح با اعتباری افزون بر ۱۸۰ میلیارد ریال و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در مدت ۱۳ ماه اجرا خواهد شد.

آقای علی تاجدینی مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه و عمران منطقه طالقان با بیان اینکه طول مسیر این طرح ۲۷ کیلومتر زمینی و ۱۲ کیلومتر هوایی است گفت این تله کابین دارای ۵۷ کابین و ۳ ایستگاه خواهد بود که توسط ۲ شرکت خارجی ساخته خواهد شد.