به گزارش افکارنیوز، دکتر سیدحسن هاشمی در جمع خبرنگاران افزود: این چنین فیلمهایی مربوط به مراکز درمانی ما نیست البته همه نوع فیلمی را می‌توان ساخت، در اینترنت قرار داد و بعد هم کنار آن حاشیه ایجاد کرد و به نوعی باعثآزار مردم شد اما مطمئن باشید آنچه که اخیرا مطرح شده هیچ ارتباطی به مجموعه بیمارستانهای ما ندارد.

وی افزود: در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت صرفا فیلمهای آموزشی تهیه می‌شود، به عنوان مثال در حوزه چشم می‌توانم بگویم که روی میکروسکوپ‌های اتاق عمل که من خودم جراحی می‌کنم حدود ۲۵ تا ۲۶ سال است که دوربین نصب است و تمام اعمال ما ضبط می‌شود؛ البته از فیلم عمل و چشم بیمار فیلم گرفته می‌شود.

وزیر بهداشت افزود: مباحثی هم که اخیرا مطرح شده مشابه دیگر جوسازی‌هایی است که در فضای مجازی صورت می‌گیرد. مطمئن باشید که ساحت حوزه پزشکی از این آلودگی‌ها پاک است.

وی افزود: این قاطعیت هم به دلیل اطلاعم از مراکز دانشگاهی و دولتی است. البته من این فیلمها را مشاهده نکردهام اما گزارشی از آن به من رسیده است. باز هم تاکید میکنم ساحت پزشکی از چنین مسائلی پاک است.