به گزارش افکارنیوز، دکتر نگاهداری ضمن اظهار خرسندی از افزایش تبادلات علمی میان ایران و دانشگاه های ژاپن گفت: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به عنوان متولی اصلی پروژه های تحقیقاتی در حوزه مدیریت شهری تهران است و از انجام کارهای مطالعاتی به صورت مشترک استقبال می نماید.
دکتر نگاهداری تصریح کرد با توجه به رویکرد شهرداری تهران در سال های اخیر و تمرکز بر مسائل فرهنگی و اجتماعی ما آمادگی تعامل با دانشگاه فوجی را داریم و علاقمند هستیم که در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری با یکدیگر همکاری داشته باشیم.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به برخی فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی افزود: برگزاری جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری و هم چنین نمایشگاه فناور ی های نوین مدیریت شهری بستر مناسبی برای همکاری های فیمابین خواهد بود و دانشگاه فوجی و انستیتو معماری ژاپن می توانند در این حوزه ما با همکاری متقابل داشته باشند و برای شروع کار می توانید آثار علمی برتر خود را به جشنواره هفتم ارسال نموده و در پنل های آموزشی شرکت کنید.

در این دیدار دکتر ریچی میاک قائم مقام دانشگاه ژاپن نیز ضمن اظهار خوشحالی از حضور در ایران گفت: ایران رشد خوبی در سال های اخیر داشته است و خیلی خوشحال هستم که زمینه همکاری است و ایران و ژاپن به لحاظ فرهنگی اشتراکات زیادی دارند و همین امر شرایط را برای ادامه تعامل و همکاری فراهم می سازد.
وی عنوان کرد: از دید گاه معماری معاصر، ایران معماری جذابی دارد و ما نیز تجربه های فراوانی در این حوزه ها داریم که می توانیم با یکدیگر کار کنیم.
عضو هیئت مدیره انستیتو معماری ژاپن تصریح کرد که سیاست ما همکاری های مشترک با کشورها است و ما در این خصوص آمادگی همکاری با ایران را در حوزه های مختلف داریم ودر آینده نزدیک موضوعات را بررسی می کنیم و مواردی را که امکان همکاری وجود داشته باشد را مطرح خواهیم کرد.

علی فرهادی معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نیز در این دیدار بر وجود زمینه های فرهنگی و تاریخی برای توسعه همکاری های علمی تاکید کرد.
معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ضمن استقبال از همکاری های فیمابین با دانشگاه فوجی ژاپن گفت: کشور ایران به لحاظ زمینه های فرهنگی و تاریخی غنی است و شهر تهران نیز با داشتن ظرفیت تاریخی عامل مهمی برای گسترش همکاری های فیمابین خواهد بود.

وی در خصوص سطح مراودات علمی تصریح کرد: ظرفیت های همکاری دو کشور خیلی بالاتر از سطح فعلی است و با توجه به شرایط جغرافیایی و هم چنین سیاسی ما می توانیم شاهد افزایش سطح همکاری ها باشیم.