به گزارش افکارنیوز، دکتر مهدی پیرصالحی بر اینکه وضعیت پوشش بیمه ای برخی داروهای نازایی، اظهارداشت: صرف نظر از اینکه داروهای نازایی در پوشش بیمه های پایه درمانی قرار گرفته اند یا خیر، باید بگویم که در حال حاضر ۱۵ قلم داروی اصلی درمان نازایی تحت پوشش حمایتی سازمان غذا و دارو و بیمه ها قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: انواع اشکال برند و غیر برند این ۱۵ قلم داروی درمان ناباروری مشمول تفاهمنامه و حمایت وزارتخانه های بهداشت و رفاه است.

پیرصالحی در ارتباط با واردات دارو از کشورهای چین، پاکستان و هند، گفت: از بین این سه کشور، تنها تعداد محدودی از داروهای شناخته شده که مورد بازرسی و تایید کارشناسان سازمان غذا و دارو از نظر ایمنی اثر بخشی کارایی و کیفیت قرار گرفته اند و موفق به اخذ پروانه شده اند از هند و کارخانجات معتبر این کشور در مواقع لزوم وارد می کنیم.