به گزارشافکارنیوز، در آمریکا برگری طراحی شده است که ۱۰۰ درصد گیاهی است؛ این برگر توسط «پاتریک براون» استاد دانشگاه استنفورد تولید شده است.

به نظر می‌رسد این برگر با گوشت پخته شده است، در صورتی که با اسیدهای آمینه گیاهان تولید شده است؛ با این حال این برگر آبدار و طعم گوشت را دارد و مزه آن مانند گوشت گاو و بوقلمون است.