به گزارش افکارنیوز، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در مورد زمان ثبت نام آرم طرح ترافیک خبرنگاران گفت: اجازه دهید دستور العمل‌های لازم در این زمینه تدوین شود، اما به نظرم اواخر آبان و یا اوایل آذرماه ثبت نام آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه سالهای قبل چندین برابر آمار خبرنگاران، آرم طرح ترافیک توزیع کردیم، اظهارکرد: این مسئله به سبب این بود که مدیران رسانه‌ها سهم‌های خبرنگاران را به شکلی توزیع می‌کردند که به آنهایی که باید آرم تعلق می‌گرفت، نمی‌رسید.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه امسال دقت لازم در خصوص تحویل آرم به خبرنگاران انجام خواهد شد، گفت: در عین حال امکانات و تجهیزات هوشمند ما بسیار ارتقاء یافته است و قطعا تغییرات زیادی در خصوص ارائه آرم طرح ترافیک به خبرنگاران خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه امسال به افراد ذیحق آرم تعلق خواهد گرفت و به افرادی که به ناحق آرم گرفته‌اند، طرح ترافیک تعلق نخواهد گرفت، ادامه داد: زمان قطعی ثبت نام مشخص نشده است، اما به نظرم اواخر آبان و یا اوایل آذر برای ثبت نام در نظر گرفته شود.

تشکری هاشمی با بیان اینکه در سالهای قبل خبرنگاران برای خودروی پدر و یا همسرشان به این بهانه که با آن تردد می‌کنند آرم طرح ترافیک گرفته‌اند، گفت: دستور العملی تهیه شده است؛ اما اجازه دهید دستور العمل همزمان با شروع ثبت نام به اطلاع رسانده شود، البته قطعا کسانی که شغل خبرنگاری دارند و به خبرنگاری به عنوان شغل نگاه می‌کنند به آنها آرم طرح ترافیک تعلق خواهد گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: قطعا شهرداری همانند سالهای قبل به تعهدات خود در مورد ارائه آرم طرح ترافیک عمل میکند، اما امسال قطعا به افراد ذیحق آرم تعلق میگیرد.