به گزارش افکارنیوز، بهمن بهمنی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر گفت: با توجه به راه‌اندازی شبکه‌های مجازی با ادعای آشنا سازی، معرفی وهمسریابیکه ۹۰ درصد آن‌ها اهداف منفی دارند، طرحی با عنوان طرح همسان گزینی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکهوزارت ورزش و جواناندر حال پیگیری اجرای طرحی است که در قالب آن سایت‌های فعال آشناسازی شده و همسر یابی در سطح شبکه مجازی مورد قبول و استاندارد باشد افزود: بر اساس طرح همسان گزینی مقرر شد که آیین نامه‌ای تدوین وابلاغ شود که بر اساس آن سایت‌هایی که با ادعای همسر یابی و کمک به همسریابی جوانان در شبکه مجازی فعال هستند، خود را با شرایط آن آیین نامه تطبیق دهند و مجوز رسمی فعالیت‌ بگیرند.

بهمنی با اشاره به اینکه شرایط مجوز سایت‌های همسریابی در حال تدوین است، اظهار کرد: سایت‌های مورد قبول و پذیرش نظام به عنوان سایت های مورد قبول و پذیرش نظام به عنوان سایت‌های همسر یابی در حال بررسی هستند و بر اساس برنامه کارشناسی انجام شده مقرر شده که چارچوب مورد قبول سایت‌های همسر‌یابی معرفی شود و پس از آن سایت‌ها خود را به ثبت برسانند و به طور قانونی در شبکه مجازی عمل کنند.

وی گفت: روح اصلی و ساختار و خدمات این سایت‌ها، خانواده پایه بوده و باید یک فرایندی باشد که در آن خانواده هم دخیل باشد.

بهمنی با اشاره به چگونگی شناسایی این سایتها خاطر نشان کرد: پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه طرح همسان گزینی، اطلاع رسانیها در مورد این نوع سایتها صورت گرفته و تمام سایتهای همسر یابی که غیر از شرایط آییننامه فعالیت کنند، غیر قانونی خواهد بود.