به گزارش افکارنیوز، آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی، فتوای نقل شده به نقل از وی درباره ازدواج موقت را مجعول و البته قابل تعقیب قانونی دانست.

متن پرسش و پاسخ این مرجع تقلید به شرح زیر است:

«پرسش:


اخیرا کسانی مراکزی به نام عقد موقت تأسیس کرده‌اند و به بعضی از فتاوای شما استناد می‌کنند که دلالت بر صحت روش آنها دارد؛ آیا مورد تایید حضرتعالی است؟

پاسخ:

فتوایی که از ما نقل کردهاند مجعول است و هیچ اعتباری ندارد و از طرق قانونی قابل تعقیب میباشد.