به گزارش افکارنیوز، ' حلیم کوتی ' مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: آبادان و خرمشهر از دیرباز جزو مناطق اولیه و مستعد کشت نخیلات بوده و به دلیل بروز جنگ تحمیلی و اثرات منفی آن بر کشاورزی و محیط زیست منطقه چندین سال است که جمعیت جانور وحشی و خطرناک گراز در این ناحیه افزایش یافته و هر ساله خسارت هنگفتی به پاجوش و نهال های تازه کشت شده و درختان نخل و میوه خرما وارد می کند.

وی گفت: این خسارت شامل تغذیه از پاجوش و نهال های جوان تازه غرس شده و نیز تغذیه از پنیرک و میوه نخل های کم ارتفاع و نابودی آنها است.

کوتی برآورد مالی سالانه خسارت ناشی از این امر را افزون بر هشت میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: موثرترین روش کنترل این آفت محدود کردن حاشیه نخیلات مجاور مرز با کشور عراق با فنس کشی و اعطای مجوز شکار توسط محیط زیست در طول سال است.

وی تاکید کرد: به دلیل شتاب تکثیر و تولید مثل گرازها اعطای مجوز شکار برای کنترل جمعیت آن ضرورت دارد.

گرازهای وحشی در بعضی اوقات، بویژه نیمه های شب با ورود به نخیلات و کشت های میانه کاری، خسارت های جبران ناپذیری به باغ داران منطقه وارد می کنند.