به گزارش افکارنیوز،، سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان این مطلب اظهارداشت: از سال ۹۰ طرح تعویض کارت‌های پایان خدمت و معافیت و تبدیل شدن آنها به کارت‌های هوشمند در دستور کار سازمان وظیفه عمومی ناجا قرار گرفت که یکی از دلایل مهم آن، کاغذی بودن کارت‌های قدیمی، نبود دسترسی کامل به اطلاعات آنها و نداشتن ارتباط سیستمی و الکترونیکی بود که اجازه سرویس‌دهی به مردم را از پلیس سلب می‌کرد. جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره به مهلت تعویض کارت‌های پایان خدمت نیز گفت: از سال ۹۰ و با شروع طرح تجمیع اطلاعات در چند مرحله، فرصت تعویض کارت‌ها تمدید شد و در حال حاضر نیز این مهم در حال انجام است؛ تعویض کارت‌های معافیت در سال گذشته به اتمام رسید به‌طوری که کارت‌های معافیت قدیمی فاقد اعتبار بوده و اگر کسی برای انجام امری آن را ارائه دهد، مورد قبول واقع نمی‌شود.

این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: پایان سال ۹۳ آخرین مهلت تعویض کارتهای پایان خدمت است و از ابتدای سال ۹۴ کارتهای پایان خدمت قدیمی نیز فاقد اعتبار بوده و با ارائه آن هیچ کار اداری انجام نمیشود؛ البته این موضوع به منزله این نیست که تعویض این دسته از کارتها صورت نمیگیرد بلکه تا شهریورماه سال آینده انجام میشود اما همانطور که تأکید شد در سال ۹۴ با کارتهای قدیمی هیچگونه امور اداری انجام نشده و از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.