گروه اجتماعی، اقبال شاکری در گفتگو باافکارنیوزدر خصوص نقدهای وارده بر پروژه میدان امام حسین(ع) گفت: پروژه میدان امام حسین(ع) تا میدان شهدا از پروژه های برجسته شهری است البته مشکلاتی ایجاد کرده که قرار شده در کمیسیون های عمران، معماری و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص بحثو بررسی کنند و پیشنهادات اصلاحی ارائه دهند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: باید شورای شهر پیشنهادهای اصلاحی را به شهرداری بدهد، دستور این برنامه داده شده و تا هفته آینده برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر برای این طرح کار خاص دیگری نمیتوانیم انجام دهیم مگر اینکه اصلاحاتی انجام شود تا مشکل مردم این منطقه حل شود.
اقبال شاکری با بیان اینکه قرار شده راه حلهای اساسی از سوی این کمیسیون ها تهیه شود وبا شهرداری در میان گذاشته شود عنوان کرد: ما چندین بار از محدوده پروژه میدان امام حسین(ع) بازدید کردیم با مردم صحبت کردیم وبه این نتیجه رسیدیم که برای اصلاحات راه حل ارائه دهیم.

این نماینده مردم در شورای شهر بیان کرد: اگر مطالعات دقیق تر وطرح در ابعاد قابل مدیریت مطرح میشد و قطعا از آسیب های که الان پیش آمده کمتر میشد البته وقتی طرحی انجام میشود گروهای متعددی تحت تاثیر قرار میگیرند وفقط هم افرادی نیستند که در آن محدوده هستند مشکلات طیف وسیعی از مردم را در بر میگیرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کسبه میدان شهدا ،میدان امام حسین و اطراف این منطقه با مشکل مواجه شده اند که در این خصوص باید یک تحلیل اقتصادی فرهنگی و ترافیکی شود.