به گزارش افکارنیوز، ازدواج سفید زمینه سوءاستفاده از دختران را ایجاد می‌کند بنابراین باید مدیران در این زمینه ورود کنند. کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با بیان این مطلب افزود: این نوع ازدواج یک سوءاستفاده از دختران است که اگر این امر رواج یابد بسیار نگران‌کننده است.

البته اکنون شاهد شکایات بسیاری در این زمینه از سوی زنان هستیم. رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با بیان اینکه ازدواج سفید یک نوع قرارداد اشتباه و غیرشرعی است، افزود: مواردی از این قبیل باعثبه تاخیر افتادن ازدواج در میان جوانان می‌شود که باید مدیران در این زمینه ورود کنند و نگذارند چنین ازدواجی در کشور رخ دهد.

وی با اشاره به اینکه زمان عقد بهترین زمان برای آشنایی دختران با پسران است بنابراین ازدواج سفید در کشور ما معنی ندارد، گفت: متاسفانه آمار ازدواج در کشور پایین آمده و طلاق افزایش یافته است. خزعلی بیان کرد: باید فرهنگسازی برای ازدواج بهنگام صورت گیرد و تمام جوانان حتی بعد از ازدواج نیز در زندگی خود مشاور را دخیل کنند.