به گزارشافکارنیوز، آرایش کردن مو هنر است اما افرادی در جهان به علت شاید بی‌بند وباری و شاید از روی بی‌کاری موهای خود را به شکلی عجیب آرایش می‌کنند. این افراد موهای خود را به شکل عنکبوت، مخروط‌های رنگارنگ، آناناس، مارمولک رنگارنگ، تصویر رابین ویلیامز، سومین چشم، موش، تصویر سالوادور دالی و توپ آرایش کرده اند.