به گزارش افکارنیوز، سردار رهام‌بخش حبیبی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان با اعلام خبر فوق اظهار داشت: زمانی می‌توان زنده بودن یا شهادتدانایی‌فررا تأیید کرد که مدارک مستندی داشته باشیم.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تا زمانی که فیلم، عکس یا جنازه این فرد وجود نداشته باشد نمی‌توان عنوان کرد که ایشان شهید شده است.

این مقام ارشد مرزبانی ادامه داد: در مورد دانایی‌فر خبر قطعی وجود ندارد نه می‌توانیم بگوییم زنده است و نه اینکه شهید شده است؛ اما به شدت پیگیر این قضیه هستیم و حتی مرزبان مقابل(پاکستان) موضوع را پیگیری می‌کند و قول داده نتیجه را به اطلاع برساند.

فرماندهمرزبانی سیستان و بلوچستانخاطر نشان کرد: امروز بعداز ظهر مرزبان درجه یک ایران با مرزبان درجه یک پاکستان قرار ملاقات در پاکستان دارند و موضوع اصلی این ملاقات پیگیری وضعیت دانایی‌فر است.

لازم به ذکر است که بعضی از رسانهها از قول رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی نقل کرده بودند که وضعیت داناییفر به قطعیت رسیده و شهادت وی تأیید شده است.