به گزارش افکارنیوز، در مطلب ۳ ماده غذایی که باعثبوی بد دهان می‌شود، موادی مورد تحلیل و تجزیه قرار می‌گیرد که برخی از آنها را افراد تصور هم نمی‌کنند که باعثبد بوی دهانشان می‌شود.

۱. قرص و آدامس‌های نعنایی


تبلیغات بازرگانی فقط شرط یک قرار ملاقات موفق را استفاده و یا جویدن آدامس‌های نعنایی می‌دانند که باعثبوی خوش دهان شما و ارتقا اعتماد به نفس شما می‌شود.

اما حقیقت این است که به محض اینکه منتول موجود در آدامس فرو می‌نشیند شرایط دهان و بوی دهان شما می‌تواند حتی بدتر از قبل شود. آدامس‌ها و خوشبو کننده‌های دهان حاوی برخی ترکیبات شیرین و باکتریایی هستند که پس از مدتی از اتمام جویدن، می‌تواند باعثبوی بد دهان شوند. این شرایط ممکن است در آدامس‌ها و خوشبو کننده‌های بدون قند متفاوت باشد.

۲. گوشت

زمانی که بدن شما بیش از مصرف مورد نیاز گوشت دریافت کند، به‌صورت خودکار آن را به کربوهیدرات تجزیه می‌کند تا به‌صورت آنی اکسید شده و تبدیل به انرژی شود. یکی از این ثمرات می‌تواند بخار آمونیاک باشد که از دهان خارج می‌شود و منجر به بوی بد دهان می‌شود.

۳. میوه‌های خشک شده

میوه‌های خشک شده نیز دارای قندی هستند که باکتری‌ها می‌توانند در آن محیط رشد کنند و این باکتری‌ها می‌توانند باعثایجاد بوی بدن در دهان شوند.

از طرفی دیگر این میوهها که بهصورت خشک شده در بازار موجود هستند، دارای قند زیادی هستند و یک تکه از زردآلوی خشک شده به اندازه یک زرد آلوی کامل تازه قند دارد.