به گزارش افکارنیوز، روزبه کردونی به تاکید وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی مبنی بر استفاده از تجارب بین المللی موفق در مواجهه با مساله کودکان کار و خیابان اشاره کرد و افزود: گزارش یونیسف و سازمان های مردم نهاد در مورد ساماندهی و حمایتهای کودکان بزودی منتشر می شود.

وی اظهار داشت: کشورهای اکوادور، مالاوی و آفریقای جنوبی کشورهایی هستند که کمک‌های نقدیِ غیرمشروط را اجرا کرده اند. در کشور اکوادور کمک‌ مالی بر اساس بررسی بضاعت، تقریباً معادل ۷ درصد مخارج ماهیانه‌ خانواده‌ها، و به منظور افزایش درآمد خانواده‌های فقیری که در پایین‌ترین پنجک‌های درآمدی اکوادور قرار دارند اجرا شده است که مطالعات نشان می دهد پس از اجرای این برنامه اشتغال کودکان ۶ تا ۱۷ ساله‌ ۶ درصد کمتر از قبل شده است.

مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه در ادامه افزود: کشورهای برزیل، مکزیک، پاکستان، اندونزی و کامبوج نیز از جمله کشورهایی بوده اند که برنامه کمک‌های نقدی مشروط را اجرا کرده اند که ارائه‌دهنده‌ کمک نقدی به خانواده‌های آسیب‌پذیر است مشروط بر آنکه اعضای خانواده‌های ذی‌نفع به الزامات رفتاری خاصی در حوزه های بهداشتی و آموزشی ملزم باشند.

کردونی با اشاره به برنامه‌ اجرا شده در کشور مکزیک تحت نامِ پروگرِسا، گفت: این برنامه پیشگام در اشاعه‌ طرح‌های کمک نقدی مشروط بوده است که طی آن کمک‌های نقدی معادل تقریباً ۲۰ درصد متوسط درآمد خانواده‌های فقیر ذی‌نفع مکزیکی در اختیار آنها قرار می گرفت، با این شرط که کودکان این خانواده‌ها به مدرسه بروند و همه‌ افراد خانواده نیز از مراقبت‌های پزشکی پیشگیری‌کننده برخوردار شوند و در جلسات و سخنرانی‌های مربوط به آموزش سلامت و بهداشت شرکت کنند.

به گفته وی، این برنامه‌ جمعیت وسیعی را تحت پوشش خود دارد بطوریکه تا سال ۲۰۱۰، خانواده‌های تحت پوشش این برنامه به حدود ۵.۵ میلیون(معادل بیش از ۲۰ درصد کلّ خانواده‌های مکزیکی) رسید.

وی در خصوص تاثیر اجرای این برنامه در کاهش کار کودک گفت: مطالعه‌ای که در خصوص تأثیرات کوتاه‌مدتِ برنامه‌ مکزیک بر کار کودکان در مناطق روستایی انجام شده است نشان می دهد که این برنامه باعثکاهش چشمگیری در کار دختران و پسران ۱۲ تا ۱۷ ساله شده است.

مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه افزود: برنامه بولسا فامیلیا در برزیل نیز سبب کاهش ۸ درصدی کار کودکان در این کشور گردیده است.

کردونی با تاکید بر اینکه پدیده‌ کار کودک مسئله‌ا‌ی جدا از سایر مسائل نیست که فقط یک عامل توجیه گر آن باشد، بلکه مجموعه ای از عوامل سبب بروز پدیده کار کودک می شود، اظهار داشت: در چارچوب توجه و تاکید ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت حمایت اجتماعی از کودکان در معرض آسیب، امسال برنامه هایی در نظر گرفته شده که اجرایی خواهد شد.